Nulmeting kennis en innovatie

DHV en Dialogic voeren een nulmeting uit voor het Actieprogramma Kennis en Innovatie. Deze nulmeting vormt een startpunt voor het Actieprogramma Kennis en Innovatie. Dit programma heeft een drieledige doelstelling, namelijk:

 1. Vanuit het Ministerie van VenW een tastbare bijdrage te leveren aan de kenniseconomie (onderzoek);
 2. De innovatiekracht van VenW-sectoren vergroten (logistiek, verkeer, water, luchtvaart en bouwwereld);
 3. De organisatie van kennis binnen VenW (beter) op orde brengen.

De nulmeting dient verschillende doelen. Deze dient (1) een referentiepunt te creëren waartegen de beoogde resultaten van het voorziene tweejarige Actieprogramma afgezet kunnen worden. De nulmeting levert zo een methodische en inhoudelijke basis voor vervolgmetingen die het mogelijk maken om resultaten van het Actieprogramma Kennis en Innovatie vast te stellen. Voorts moet de nulmeting (2) aangrijpingspunten bieden om de positie van het ministerie op de gebieden kennis en innovatie te verstevigen (indicatie van de knelpunten). Mede op basis van de nulmeting zullen activiteiten worden benoemd voor een actieplan. Verder heeft de nulmeting de functie van (3) het verkrijgen van draagvlak voor het Actieprogramma. Ten slotte is een meer impliciete doelstelling dat VenW door deze nulmeting ook (4) de’buitenwacht’ informeert over haar bijdrage aan de kenniseconomie en de innovatiekracht.

 • Publicatienummer
  2004.021-0421
 • Publicatiedatum
  10 juni 2004
 •  
 • Projectnummer
  2004.021
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Verkeer en Waterstaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner