Zelfredzaamheid van ouderen continu monitoren

In de regio Noordwest-Veluwe hebben inwoners, zorg- en welzijnaanbieders, gemeenten, en zorgverzekeraars de handen ineengeslagen om kwetsbare ouderen in de regio te ondersteunen. Dit doen ze middels een populatiegerichte aanpak, waarbij de interventies betrekking hebben op het gebruik van een ICT-systeem (OZOverbindzorg) en de inzet van integrale ouderenteams. Samen met Raedelijn ondersteunt Dialogic het initiatief door:

 • Het ontwikkelen van een monitorings- en evaluatiemodel
 • Het verzamelen en integreren van data van diverse zorgaanbieders (o.a. huisartsen, het ziekenhuis, verpleging en verzorging)
 • Het monitoren van output- en procesindicatoren
 • Het identificeren van verschillen tussen huisartspraktijken die wel/niet participeren in het initiatief.
 • Het ontwikkelen van een online monitoringsdashboard

Dialogic voert deze opdracht in 2016 en 2017 uit voor Raedelijn.

 • Projectnummer
  2016.111
 • Opdrachtgever(s)
  Raedelijn
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Arthur Vankan
Partner