Ketendigitalisering en winkelautomatisering

Zowel het denken in ketens als het toepassen van ICT zijn van essentieel belang voor bedrijfstakken waarin in- en verkoop en logistiek een centrale rol spelen. De detailhandel is bij uitstek zo’n bedrijfstak. Dit rapport beschrijft een studie, die Dialogic uitvoerde in het kader van het o3d2009-programma naar de innovatiepositie van de Nederlandse detailhandel met betrekking tot ketendigitalisering. De doelstelling van het onderzoek luidde:

Het inventariseren van ketendigitaliseringsinitiatieven binnen een groot aantal branches van de Nederlandse detailhandel, in combinatie met het maken van een ‘branchefoto’ om de randvoorwaarden en uitgangspunten voor ketendigitalisering vast te stellen, teneinde dit te vertalen in aanbevelingen waarmee (clusters) van brancheorganisaties gestimuleerd worden om ketendigitalisering op een hoger niveau te brengen en zo de administratieve lastendruk in de sector te verminderen.

We zochten hierbij specifiek naar initiatieven waarin detaillisten een centrale, in plaats van een ondergeschikte rol innamen bij het koppelen van informatiesystemen en artikelbestanden met leveranciers en/of groothandels. Uit interviews en verspreiding van vragenlijsten onder 35 verschillende detailhandelsbranches concluderen we dat slechts twee branches op weg zijn naar deze vorm van open ketendigitalisering voor de zelfstandige winkelier. De brancheorganisatie voor de meubelwinkels en de brancheorganisatie voor de mode-, schoenen- en sportwinkels hebben beide ketenbrede afspraken gemaakt over product- en communicatiestandaarden en de uitwisseling van (strategische) stuurinformatie. Dit is tevens toegepast in een centraal internetplatform (portal of private marketplace) waarin detaillisten, groothandels en fabrikanten op gelijke basis hun orders en transacties organiseren en beheren. Interessant hierbij is dat de deelnemende detaillisten niet groter zijn dan gemiddeld in termen van productassortiment en inkoopvolume, heel verschillende productketens binnen het platform beheren met zowel hoge als lage omloopsnelheid, zowel voorraad- als ordergestuurd zijn, zowel samengestelde als uniforme orderpatronen kennen, et cetera.

  • Projectnummer
    2006.074
  • Opdrachtgever(s)
    HBD
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.