Inventarisatie van samenwerking in het kader van het Integraal Zorgakkoord

In opdracht van ROS Robuust ontwikkelde Dialogic een methode en systeem om samenwerkingsverbanden in de regio op het gebied van zorg te inventariseren. Door samenwerkingsverbanden systematisch en doorlopend in kaart te brengen, ontstaat een integraal beeld van samenwerking. Op basis van dit beeld kunnen regioplannen en transformatieplannen in het kader van het Integraal Zorgakkoord nader worden aangescherpt.

ROS Robuust gebruikt de gegevens uit de inventarisatie als databron voor haar Samenwerkingsverkenner – een actueel dashboard rondom samenwerking in de regio. Dialogic onderhoudt de achterliggende database en webapplicatie waarmee de gegevens worden verzameld.

Lees meer op de website van ROS Robuust.

  • Projectnummer
    2023.025
  • Opdrachtgever(s)
    ROS Robuust
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Tommy van der Vorst
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.