Infrastructuur betaonderwijs

In april 2007 heeft het ministerie van OCW de "regeling bètalokalen" gelanceerd. Deelname aan deze regeling stelt vo-scholen in staat om hun bèta-infrastructuur (leeslokalen, science floors, bètalabs) te moderniseren en het niveau van toerusting (in materialen, ICT) op een hoger plan te brengen. In totaal was € 20 mln voor bètavernieuwing in deze zin beschikbaar. Per school is maximaal k€150 ter beschikking gesteld, waarbij de school bij elke euro subsidie steeds een euro uit eigen middelen moet leggen. Dialogic heeft in nauwe samenwerking met het Platform Bèta Techniek (dat de regeling voor OCW uitrolde):
- de aanvraagprocedure (vragenlijst) ontwikkeld,
- de selectiemethode ontworpen,
- de beoordelingsprocedure van de feitelijk ingediende voorstellen ontworpen, en
- de resultaten van de beoordelingsprocedure vertaald naar een rekenmodel,
- de allocatie van subsidiemiddelen naar vo-scholen waarvan de aanvraag is gehonoreerd gecoördineerd.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  31 augustus 2007
 •  
 • Projectnummer
  2007.009
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner