Informatie zoekgedrag innovatie agrarische ondernemers

Het ministerie van LNV heeft vorig jaar een scan gemaakt van het eigen innovatiegerichte beleidsinstrumentarium. Deze scan heeft geresulteerd in een overzicht waarin in één oogopslag overlap en witte vlekken duidelijk worden. Naast de traditionele regelingen zijn ook organisaties en netwerken zoals het Innovatienetwerk en KodA opgenomen in het overzicht.

Het is vervolgens de vraag hoe ondernemers, die gebruik willen maken van innovatiebeleidsinstrumenten, hun weg vinden. Om die reden heeft het ministerie van LNV het voornemen om op basis van de scan een communicatie-instrument te ontwikkelen. Door middel van dat instrument kan de ondernemer gemakkelijk zicht krijgen op de fit tussen zijn vraag/behoefte en de doelstellingen van verschillende steunmaatregelen.

Om meer zicht te krijgen op het feitelijke zoekgedrag van innovatieve ondernemers, om zo het communicatie-instrument te laten aansluiten bij de het gedrag van de ondernemer, onderzoekt Dialogic voor LNV de volgende vraag: waar, bij wie en met welke tools zoeken ondernemers naar informatie over het innovatiebeleidsinstrumentarium? Daarbij is het relevant om inzicht te krijgen in de manier waarop ondernemers informatie beoordelen (waardevol en correct?), hoe dit zoekproces wordt ingekaderd in de dagelijkse activiteiten (tijdsbesteding, frequentie van zoekactiviteiten, etc.) en wat verschillen zijn tussen typen ondernemers (agrodomeinen, koplopers versus volgers).

De vijf centrale bevindingen met betrekking op de innovatieve ondernemingen in de agrarische sector zijn:

1. Het ministerie van LNV is goed op weg als het gaat om het bereiken van innovatieve ondernemingen. Dat geldt specifiek voor informatie over de innovatiebeleidsinstrumenten. Zo geeft 43% van de respondenten aan dat het ministerie hen op de hoogte heeft gebracht van innovatiestimulerende regelingen. De Dienst Regelingen van het ministerie speelt daarin een belangrijke rol.

2. Internet is de laatste jaren het dominante medium geworden. 80% van de ondernemers gebruikt internet om informatie over innovatiebeleidsinstrumenten te zoeken. De responderende ondernemers raadplegen niet alleen direct websites van relevante partijen, maar zij zoeken ook actief via zoekmachines.

3. Het ministerie van LNV speelt een centrale rol bij informatievoorziening over innovatiebeleid, maar niet bij de informatievoorziening over vaktechnische ontwikkelingen. Voor vaktechnische ontwikkelen worden vooral collega-ondernemers (68%) en brancheorganisaties (49%) geraadpleegd.

4. Innovatieve ondernemers handelen anders dan de minder innovatieve ondernemers. De mate van innovativiteit is in dit geval afgeleid van de vraag hoeveel procent van de werkzaamheden van de ondernemers wordt besteed aan innovatie. Innovatieve ondernemers maken ten eerste duidelijk meer gebruik van de mogelijkheden om informatie actief, dus zelf, te zoeken. Ten tweede betrekken zij andere partijen bij hun zoektocht - of het nu gaat om informatie over innovatiebeleid of over vaktechnische ontwikkelingen: innovators hebben meer contact met het ministerie en SenterNovem.

5. In sommige sectoren is het ´informele circuit´, kennisdeling via collega-ondernemers, belangrijker dan in andere sectoren. In de veehouderij speelt dat kenniscircuit bijvoorbeeld sterker dan in de akker- of tuinbouw. Veehouders worden niet alleen relatief vaker door collega´s op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen, ook informatie over beleidsinstrumenten wordt via het netwerk van andere ondernemers aangedragen. In de tuinbouw speelt daarentegen SenterNovem een relatief sterke rol.

 • Publicatienummer
  2008.058-0816
 • Publicatiedatum
  20 oktober 2008
 •  
 • Projectnummer
  2008.058
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner