ICT Lab proeftuin voor nieuwe technologieën

Recent onderzoek schetst een niet al te rooskleurig beeld van de innovativiteit van de Nederlandse maakindustrie: Nederlandse maakbedrijven lopen op het gebied van technologische ontwikkelingen veelal achter de feiten aan. De Nederlandse maakindustrie is in vergelijking met de rest van de wereld minder optimistisch over toekomstige omzetgroei en het mogelijke efficiëntievoordeel dat kan worden verkregen door extra te investeren in innovatieve technologieën. Bedrijven laten opkomende technologieën als artificial intelligence, blockchain en virtual reality onterecht links liggen. Het is zaak dat Nederlandse organisaties binnen de maakindustrie de komende tijd de kansen gaan benutten die de vierde industriële revolutie biedt. Doen ze dat niet tijdig, dan wordt de achterstand op de Aziatische spelers wellicht onoverbrugbaar.

We moeten dus met zijn allen vol aan het innoveren, willen we in de technische wereld meedraaien. Voor we het weten staan we (net als op het huidige WK Voetbal) buitenspel. Echter, het is nogal een stap om van de een op de andere dag vol in te zetten op een technologie als blockchain. Is blockchain technologie volwassen genoeg om op grote schaal te worden toegepast (buiten de bewezen inzet als cryptocurrency)? Of is het vooral een hype?

Eigenlijk zou je eerst op kleine schaal willen experimenteren. Een team met slimme studenten (m/v) dedicated proof-of-concepts en demo’s laten bouwen. Laat ze maar een aantal iteratieslagen maken om zo de toepasbaarheid van een technologie te verkennen. Door actief met nieuwe technologieën aan de slag te gaan (in plaats van erover te praten) wordt de drempel naar innovatie opeens een stuk lager. Het ICT Lab Utrecht biedt zo’n laagdrempelige experimenteeromgeving.

In het ICT Lab Utrecht werken mbo en hbo-studenten ICT aan praktische vraagstukken op het gebied van blockchain, IoT, datascience en machine learning. In korte tijd werken zij een innovatief idee uit tot proof-of-concept of demo. De studenten doen dit onder begeleiding van ervaren consultants die zelf ook maar al te graag met deze nieuwe technologieën aan de slag gaan. Zo werkte het ICT Lab de afgelopen maanden aan een slimme waakzone ter signalering van fietsendiefstal, toetsten we toepasbaarheid van datascience ter voorspelling van impact van infrastructuurwijzigingen op ‘fietsfiles’ bij kruispunten, verkenden we mogelijkheden voor open data ter signalering van lokale brandhaarden in de zorg, en leverden we een eerste voorzet voor inzet van blockchain ter digitalisering van het vaccinatieboekje.

  • Projectnummer
    2016.007
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Leonie Hermanussen
Onderzoeker / adviseur
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.