Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2006

Voor het Ministerie van EZ bracht Dialogic het Nederlandse ondernemingsklimaat in beeld.

Het ondernemingsklimaat van een land wordt onder meer bepaald door het klimaat en de geografische ligging, elementen waaraan niets valt te veranderen, en door politieke besluitvorming, investeringsbeslissingen van bedrijven en keuzes van consumenten, elementen die wél beïnvloedbaar zijn. Deze laatstgenoemde elementen staan centraal in deze publicatie die in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en onderzoeksbureau Dialogic tot stand is gekomen.

In ´Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers´ wordt aan de hand van een zeventigtal indicatoren het ondernemingsklimaat in Nederland vergeleken met dat in andere landen. Deze vergelijking levert in hoofdlijnen het volgende beeld op. Nederland scoort op veel aspecten van het ondernemingsklimaat gemiddeld tot
goed. Dat geldt met name voor de randvoorwaarden van economische groei, zoals macro-economische condities en het functioneren van de overheid. Innovatie en ondernemerschap - beide cruciaal voor de ontwikkeling van productiviteit en uiteindelijk economische groei - lijken de grootste knelpunten voor Nederland te zijn.

 • Publicatienummer
  2005.041-0609
 • Publicatiedatum
  1 februari 2005
 •  
 • Projectnummer
  2005.041
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.