HAS Den Bosch – Arbeidsmarktonderzoek geo-informatie

In mei 2011 adviseerde de CDHO negatief over de aanvraag van de HAS Den Bosch voor een nieuw op te zetten opleiding: Geo Media en Design in 2012. Het ministerie van (toentertijd) Economische Zaken en Innovatie heeft daarbij te kennen gegeven, bereid te zijn tot heroverweging van het voorgenomen besluit tot afwijzing van de aanvraag, op voorwaarde dat de HAS Den Bosch de doelmatigheid van GMD nader onderbouwt. CDHO heeft Dialogic daarom gevraagd om de doelmatigheid van GMD in kaart te brengen.

In mei 2011 adviseerde de CDHO negatief over de aanvraag van de HAS Den Bosch voor een nieuw op te zetten opleiding Geo Media en Design. Het ministerie van (toentertijd) Economische Zaken en innovatie heeft daarbij te kennen gegeven bereid te zijn tot heroverweging van het voorgenomen besluit tot afwijzing van de aanvraag, op voorwaarde dat de HAS Den Bosch de doelmatigheid van GMD nader onderbouwt. CDHO heeft Dialogic daarom gevraagd deze doelmatigheid in kaart te brengen.

Hiertoe heeft Dialogic een combinatie van deskresearch uitgevoerd, interviews met sleutelfiguren in het (groene) domein gehouden en een enquete uitgezet onder organisaties met geo-informatie specialisten in dienst, waaraan uiteindelijk 81 organisaties gehoor hebben gegeven.

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige vraag naar hbo geo-informatie professionals aanzienlijk hoger is dan het aanbod. Door stimulerende maatregelen van de overheid, waardoor geo-informatie in toenemende mate beschikbaar wordt gesteld, is de afgelopen jaren meer vraag naar HBO-personeel ontstaan, terwijl het aanbod vanuit HBO-opleidingen achterbleef. Ook met het oog op de nabije toekomst, blijkt dat de markt een verdere groei verwacht voor geo-informatie specialisten, met name op HBO niveau. Hiervoor is een additionele jaarlijkse behoefte aan 144 fte HBO geschoolde geo-informatie professionals becijferd.

Aan generieke HBO-competenties en GMD-specifieke competenties wordt meer belang toegekend dan aan de andere competenties. Ook is het werkveld van mening dat deze GMD-competenties belangrijker zijn geworden de afgelopen vijf jaar. Beroepen die voortvloeien vanuit deze competenties bestaan nog in beperkte mate in het werkveld. Wel is hier in de toekomst behoefte aan. Zeker gezien de ontwikkelingen in het groene domein, waarin in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van innovatieve geo-toepassingen en de nadrukkelijke behoefte wordt gearticuleerd naar vertalers van groene domeinkennis naar geo-informatie toepassingen.

 • Publicatienummer
  2011.077-1127
 • Publicatiedatum
  10 december 2011
 •  
 • Projectnummer
  2011.077
 • Opdrachtgever(s)
  HAS Den Bosch
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Leonique Korlaar
Senior onderzoeker / adviseur
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.