Geldstromen R&D en innovatie Watersector

In opdracht van de Raad voor Verkeer en Waterstaat (RVW) heeft DHV / Dialogic een kwantitatief overzicht gemaakt van de geldstromen tussen de relevante (publieke) partijen in de Nederlandse watersector. Voor zover mogelijk is daarbij ook een uitsplitsing gemaakt naar geldstromen voor R&D en innovatie.

Ter voorbereiding van een door het ministerie van VenW gevraagd advies over de rol van het ministerie bij het verbeteren van de innovatiekracht van de VenW-sectoren, heeft de RVW onder andere besloten een case over innovatieprocessen in de watersector tegen het licht te houden (de andere case betreft het vraagstuk van anders betalen voor mobiliteit - rekeningrijden). Hierbij gaat het voornamelijk om de vraag hoe innovatietrajecten verlopen en wat de rol van Verkeer en Waterstaat daarbij is geweest.

Naast het in kaart brengen van financiële stromen wil de Raad ook meer inzicht in welke actoren de financiële stromen in de watersector aansturen (wie draait er aan welke knoppen). Kern van de opdracht aan DHV/Dialogic was het op hoofdlijnen inzichtelijk maken van de geldstromen binnen en tussen de belangrijkste actoren (’80/20 regel’). Het gaat hierbij niet primair om een gedetailleerde analyse, maar veeleer om inzicht in (het verloop van) de voornaamste geldstromen met betrekking tot innovatie, R&D en kennisontwikkeling.

Enkele bevindingen zijn:
Het publieke belang in de watersector (behalve de meer ´private´ drinkwatersector) is groot. Publieke middelen hebben voornamelijk een publieke bestemmingsroute.

De belangrijkste geldstromen voor kennis en innovatie in de watersector bestaan uit publieke middelen en vloeien voornamelijk naar publieke kennisinstellingen. Directe betrokkenheid van de private sector is beperkt. De drinkwatersector vormt een uitzondering op dit beeld.

Een groot deel van de geldstromen wordt zonder directe betrokkenheid van marktpartijen aangestuurd. In de drinkwatersector valt de centrale en sturende rol van de waterleidingbedrijven op.

De aansturing van K&I-stromen vanuit Rijksbeleid is vooral gericht op kennisontwikkeling en minder op (bevordering van) innovatie.

 • Publicatienummer
  2005.017-0550
 • Publicatiedatum
  8 juli 2005
 •  
 • Projectnummer
  2005.017
 • Opdrachtgever(s)
  Raad voor Verkeer en Waterstaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant