Focus in programma Nederland Digitaal in Verbinding

Voor het Ministerie van Economische Zaken onderzoekt Dialogic het programma Nederland digitaal in verbinding (NDiV). Centraal in het onderzoek staan de onderzoeksvragen welke knelpunten bij digitale samenwerking kunnen worden geïdentificeerd en of het mogelijk is het NDiV-programma te versimpelen dan wel focus aan te brengen.

Dialogic heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een vijftal branches onderzocht: sierteelt, modedetailhandel, bouwmaterialen, makelaardij en varkensfokkerij. In deze branches zijn allerlei ontwikkelingen gaande rond digitale samenwerking of er is juist sprake van een gebrek aan digitale samenwerking.

Een gebrek aan kennis en kunde is nog steeds het belangrijkste knelpunt waarom een groot deel van het MKB de mogelijkheden van digitale samenwerking te weinig weet te benutten. Een ander belangrijk knelpunt is het ontbreken van succesvolle / profijtelijke voorbeelden van digitale samenwerking. Het ontbreken van dergelijke voorbeelden lijkt een belangrijke verklaring te zijn voor terughoudendheid bij het MKB om te investeren in digitale samenwerking.

Uit de analyse van de knelpunten kwam naar voren dat er verschillende oorzaken zijn voor het gebrek aan digitale samenwerking. Deze oorzaken zijn niet met een enkele maatregel weg te nemen. Echter veel instrumenten richten zich op een beperkt aantal oorzaken. Op dit punt zou meer focus in het programma NDiV aangebracht kunnen worden. Daar staat tegenover dat een aantal problemen in het geheel niet door het programma wordt geadresseerd. Zo zijn wantrouwen om bedrijfsinformatie uit te wisselen of het probleem dat de kosten en opbrengsten van digitaal samenwerken op verschillende plaatsen neerslaan, belemmeringen voor digitaal samenwerken. In de toekomst moet er meer aandacht voor deze problemen komen.

 • Publicatienummer
  2007.114-0814
 • Publicatiedatum
  15 mei 2008
 •  
 • Projectnummer
  2007.114
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner