Evaluatie HCA-topsectoren

In 2010 kondigt het Kabinet in het Regeerakkoord een nieuwe koers aan ten aanzien van het bedrijvenbeleid in Nederland. Om tot de top 5 van kenniseconomieën te behoren, zet het nieuwe beleid in op een meer sectorale aanpak; meer vraagsturing door het bedrijfsleven; minder specifieke subsidies, maar meer generieke lastenverlichting; en meer ruimte voor ondernemers (o.a. door het verminderen van de regeldruk).

Er wordt gekozen voor het inrichten van topsectoren, omdat Nederland op deze manier zijn unieke internationale onderscheidende sterktes kan benutten. De topsectoren kenmerken zich door een sterke markt en exportpositie, een stevige kennisintensiteit, intensieve samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen en de potentie een innovatieve bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen te leveren.

In opdracht van Platform Bèta Techniek voeren Dialogic en ResearchNed onderzoek uit naar de effectiviteit en borging van human capital beleid van deze Topsectoren.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  6 juli 2015
 •  
 • Projectnummer
  2015.031
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jessica Kats
Senior onderzoeker / adviseur
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.