Evaluatie gebruik Stercollecties van VO-content

In september 2011 werd, op advies van het Innovatieplatform-VO, Stichting VO-content opgericht met als doel het ontsluiten van open digitaal leermateriaal van en voor scholen (de zogenaamde Stercollecties). VO-content maakt hiertoe afspraken met de uitgevers over beschikbaarheid en onderhoud. Tevens ondersteunt ze eigenaren bij het ontsluiten en met de uitvoering van een kwaliteitstoets.

De stercollecties zijn complete leerlijnen en bestaan uit leermateriaal voor een vak, niveau, afdeling, en een schooljaar. Op dit moment zijn er Stercollecties voor de vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, geschiedenis, Mens en Maatschappij, Nederlands, rekenen, scheikunde, en wiskunde.

In de eerste maanden van 2014 voerde Dialogic een gebruikersonderzoek uit. Het onderzoek geeft inzicht in het gebruik van de Stercollecties en de extra collecties, de tevredenheid van gebruikers met het materiaal alsook de ondersteuning door VO-content.

Het eindrapport geeft inzicht in de resultaten van de online bevraging onder scholen (zowel gebruikers als niet gebruikers) met betrekking tot het gebruik van Stercollecties en extra collecties van Stichting VO-content.

 • Publicatienummer
  2013.117-1416
 • Publicatiedatum
  10 maart 2014
 •  
 • Projectnummer
  2013.117
 • Opdrachtgever(s)
  VO-Content
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jessica Kats
Senior onderzoeker / adviseur