Evaluatie Duurzaam Bèta

Duurzaam Bèta is een pilot project dat aansluit op het Universum Programma (www.universumprogramma.nl), dat zich richt op vernieuwing van het bètaonderwijs, vergroting van de keuze voor natuurprofielen in het voortgezet onderwijs, en in het verlengde daarvan, een grotere doorstroom van vo-leerlingen naar bètatechnische vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. De scholen uit de eerste tranche zijn gevraagd om mee te doen aan deze pilot, waarin zij een quick scan invulden en waarin een adviseur langskwam om te ondersteunen bij het schrijven van een Plan van Aanpak. Vervolgens werden er prestatieafspraken gemaakt met het Platform.

Dialogic heeft deze pilot met UP-scholen uit de eerste drie tranches gevolgd en geëvalueerd, waarbij de focus lag op de UP1-scholen. Deze scholen zijn het langst betrokken geweest bij dit project. Voor het Platform Beta Techniek is het project geëvalueerd. In het kort kan worden geconcludeerd dat het proces van de eerste Duurzaam Bèta tranche voor verbetering vatbaar was, maar een flink deel van deze verbetermogelijkheden is in latere tranches al gerealiseerd. Tijdens de werkconferentie is duidelijk geworden dat Duurzaam Bèta zeker potentie heeft wanneer processen en communicatie anders worden ingezet.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  1 maart 2010
 •  
 • Projectnummer
  2008.063
 • Opdrachtgever(s)
  Platform Bèta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner