Evaluatie Brede School VO

De brede schoolprogramma’s in het voortgezet onderwijs (VO) zijn in 2005 als pilot ingezet op het VMBO Grotius, VMBO Stanislas en VMBO Christelijk Lyceum. Ingezet is op culturele en sportieve activiteiten en op sociale vaardigheden en huiswerkbegeleiding. Besloten is om deze brede schoolprogramma’s in 2006 te continueren. Het project Brede School VO vormt onderdeel van het preventiebeleid voor jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar. Doel van het project is te voorkomen dat allochtone kinderen marginaliseren of in de criminaliteit terecht komen.

Met het oog op de continuering van het project Brede School VO is een evaluatieve terugblik op het verloop van het project in de afgelopen periode gewenst om daaruit lering te trekken voor de nabije toekomst. Gezocht wordt naar handvaten en verbeteringsopties voor de brede schoolprogramma’s van 2006.

Met het oog op de continuering van het project brede school2 heeft de gemeente Delft aan Dialogic verzocht een evaluatieonderzoek te doen naar het verloop van het project in de afgelopen periode om daaruit lering te trekken voor de nabije toekomst. Na een korte oriëntatie zijn twee op elkaar aansluitende interactieve workshops gehouden met een dwarsdoorsnede van vertegenwoordigers uit de doelgroepen leraren/schoolbesturen, programma-uitvoerders, brede schoolmakelaars en leerlingen. Daarnaast is een websurvey uitgevoerd onder de eigenlijke doelgroep van brede school2, te weten de VMBO leerlingen aan de Delftse VO scholen Grotius College, Stanislas College en Christelijk Lyceum Delft.

Van het merendeel van de vertegenwoordigers van de doelgroepen komt het signaal dat de brede school op de goede weg is. Sinds de start twee jaar geleden is er duidelijk sprake van groei, zowel in het aantal deelnemende scholen als in het aantal aanbieders. De brede school staat nu op een punt van doorontwikkeling en professionalisering.

Gemeten naar de doelstellingen van de brede school2 vinden de deelnemers aan de evaluatieworkshops dat de brede school2 vooral bijdraagt aan de ontwikkeling van sociale competenties bij jongeren. Deze doelstelling scoort een ruime voldoende. Over de bijdrage van de brede school aan het vergroten van ontwikkelkansen van jongeren en het creëren van een veilige omgeving binnen en rondom de school zijn de respondenten gematigd positief. Over het al dan niet behalen van de subdoelstellingen ´een sluitend netwerk rond jongeren creëren´ en ´een doorgaande ontwikkelingslijn realiseren´ zijn de workshopdeelnemers minder positief.

Betrokkenen hebben een groot aantal pluspunten ("successen") van de brede school2 benoemd. De belangrijkste zijn:

 • Toenemende bekendheid met het concept "brede school2" en haar programmadoelstellingen bij de drie deelnemende scholen.
 • De bereidheid bij scholen tot het spelen van een actieve rol in de doorontwikkeling van brede school2.
 • Brede school2 biedt leerlingen de gelegenheid tot kennismaking met een breed scala aan activiteiten. Veel leerlingen zijn hiermee bereikt en enthousiast gemaakt.
 • Cultuuraanbieders werken via brede school2 (inhoudelijk) samen.
 • Op de deelnemende scholen zijn contactpersonen benoemd die samen met de makelaar de organisatie op zich nemen.
 • De goed functionerende website van brede school2.

De voornaamste knelpunten (veelal ook verbeterpunten) zijn:

1. Meer betrokkenheid van leerlingen bij organisatie
2. Stem het Brede School programma af op het reguliere curriculum
3. Verduidelijk de rol van betrokken partijen
4. Communiceer duidelijk de doelstellingen van de brede school2
5. Meer structurele promotie voor de brede school
6. Vergroot betrokkenheid bij leerlingen
7. Zorg voor adequate timing van de workshops
8. Zorg voor meer continuïteit in het aanbod
9. Zorg voor een schooloverstijgend aanbod
10. Verbreed het aanbod
11. Stel een (jaar)planning op

 • Publicatienummer
  2005.099-0608
 • Publicatiedatum
  1 maart 2006
 •  
 • Projectnummer
  2005.099
 • Opdrachtgever(s)
  Gemeente Delft
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner