Evaluatie Amsterdamse Kernprocedure 2021

In opdracht van Stichting Elektronisch Loket Kernprocedure Amsterdam (ELK) onderzocht Dialogic voor het zesde jaar op rij de tevredenheid van betrokkenen over de Amsterdamse Kernprocedure. De Amsterdamse Kernprocedure omvat afspraken van Amsterdamse schoolbesturen vanuit het primair en het voortgezet onderwijs over de overstap van groep 8 naar de middelbare school. Bij de plaatsing van leerlingen wordt gebruik gemaakt van een lotingssysteem.

Het onderzoek is uitgevoerd onder leerlingen uit groep 8, hun ouders/verzorgers, betrokkenen vanuit het primair en voortgezet onderwijs en overige stakeholders. De nadruk lag op de uitvoering van de procedure en de tevredenheid van betrokkenen met het plaatsingssysteem. Het onderzoek is gebaseerd op interviews en vragenlijsten voor ouders/verzorgers (respons 29% van de populatie), leerlingen (23% van de populatie), medewerkers uit het primair onderwijs (23% van het aantal benaderd) en het voortgezet onderwijs (26% van het aantal benaderd).

Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de leerlingen tevreden is met de school van plaatsing (83%), evenals de ouders (81% is tevreden of zeer tevreden). Net als voorgaande jaren hangt de tevredenheid met de plaatsing sterk samen met de plek van deze school op de voorkeurslijst van de leerlingen.

Naar aanleiding van de coronacrisis en de bijkomende maatregelen is er dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van een digitale aanmeldingsprocedure om het aantal contacten en verplaatsingen te verminderen. De digitale aanmelding is over het algemeen goed verlopen, ondanks dat de informatievoorziening richting scholen en ouders laat op gang kwam. Een ander gevolg was het feit dat de fysieke open dagen niet hebben kunnen plaatsvinden. In plaats daarvan hebben middelbare scholen digitale open dagen georganiseerd om groep 8-leerlingen en hun ouders/verzorgers kennis te laten maken met de school. Zo zijn er onder andere virtuele tours, webinars en meet & greets met leerlingen en docenten georganiseerd. Er zijn dit jaar minder (digitale) open dagen bezocht dan de fysieke open dagen in voorgaande jaren. Uit het onderzoek bleek dat er een duidelijke voorkeur voor fysieke open dagen bestaat, vooral vanwege het kunnen proeven van de sfeer op scholen en de informele interactie tussen ouders, leerlingen en de scholen.

 • Publicatienummer
  2021.037-2130
 • Publicatiedatum
  9 juli 2021
 •  
 • Projectnummer
  2021.037
 • Opdrachtgever(s)
  Stichting Elektronisch Loket Kernprocedure Amsterdam
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Anna Grond
Onderzoeker / adviseur