Enterprise monitor 2007

Sinds vorig jaar geeft CBS op jaarbasis een cijfermatig beeld van de staat van het ondernemingsklimaat in Nederland ten opzichte van een aantal benchmarklanden. Dialogic heeft aan de wieg gestaan van de totstandkoming van deze publicatie.

Elke editie kent een meer beschouwend, essayistisch hoofdstuk waarin een bepaald thema verder wordt uitgediept. In de editie 2007 was dit thema ‘internationalisering van dienstverlening’. Het hoofdstuk is geschreven door beleidsambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken maar is gebaseerd op losse bijdragen van een aantal bedrijven (ABN AMRO) en onderzoeksbureaus (EIM, Dialogic).

In de bijdrage van Dialogic gingen Pim den Hertog en Robbin te Velde nader in op de invloed van internationalisering op kennisintensieve zakelijke dienstverleners (KIBS) en de consequenties daarvan voor het Nederlandse ondernemingsbeleid.

  • Projectnummer
    2007.023
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner