Eindrapportage Beta Excellent

In mei 2011 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Actieplan Beter Presteren en het Actieplan Leraar 2020 (hierna de Actieplannen) gepresenteerd, waarmee ze de nieuwe beleidsfocus en ambities heeft uitgezet voor de periode 2012-2015. Samen met de sector zijn deze Actieplannen vertaald in het Bestuursakkoord (2012 - 2015) VO-Raad/OCW. In dit bestuursakkoord zijn zowel de prestatiedoelen van scholen vastgelegd voor 2015 als ook de maatregelen die de minister en staatssecretaris nemen om dit mogelijk te maken.
In september 2011 is gestart met de uitvoering van de Actieplannen binnen het programma Beta Excellent, waarin scholen gestimuleerd worden om de landelijke beleidsdoelstellingen door te vertalen naar de eigen school. Onder begeleiding van het programmateam en de Expertcommissie expliciteren en ontwikkelen de geselecteerde scholen, naar aanleiding van de startgesprekken, bouwstenen en leveren ze best practices op. Een bouwsteen is een door de school ontwikkelde aanpak op een bepaald thema, zoals excellentie of betatechniek.
Dialogic heeft in samenwerking met Platform Beta Techniek de opbrengsten van het programma in kaart gebracht. Daarbij is ook gekeken naar aandachtspunten voor het programma School aan Zet (dat is ingericht voor de periode 2012-2015).

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  30 juni 2012
 •  
 • Projectnummer
  2011.117
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Leonique Korlaar
Senior onderzoeker / adviseur