Duurzaam Bèta, pilot UP1

Het Platform Bèta Techniek (PBT) wil met het Universum Programma (UP) een bijdrage leveren aan de belangrijke ontwikkelingen in het kader van de Nederlandse kennismaatschappij. Het UP moet er voor zorgen dat meer vo-scholieren dan nu kiezen voor bèta en technische studies in het hoger onderwijs. Er zijn inmiddels vier tranches van in totaal 120 UPscholen.

De eerste tranche UP - scholen begon in 2005 en 2008 is hun laatste jaar. Uit de UP-audit van 2007 kwam naar voren dat de duurzame verankering richting een goed georganiseerde bètaschool nog niet is gerealiseerd. Op uitvoerend niveau lopen de zaken volgens de audit goed, het Universum programma is echter op veel scholen nog onvoldoende organisatorisch ingebed : heel wat UP-scholen hebben moeite met een structurele verandering richting goed georganiseerde bètaschool waarin de bètavernieuwing duurzaam is verankerd.

Het project Duurzaam Bèta wil na afloop van drie jaar UP structureel bij blijven dragen aan de UP-doelen en biedt scholen aanvullende ondersteuning waar nodig en zinvol . Dialogic ontwikkelt hiervoor een zelfdiagnose - instrument waarmee scholen zelf in staat worden gesteld om te bepalen wat hun huidige positie is, welke vorderingen ze hebben gemaakt en over welke verbeteropties ze beschikken op het gebied van professionalisering van de schoolorganisatie, om zich zo verder te ontwikkelen richting een zichzelf succesvol vernieuwende bètaschool. Daarbij wordt een kring van deskundigen gevormd die op de betreffend verbeterdomeinen inzetbaar zijn.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  31 december 2009
 •  
 • Projectnummer
  2007.113
 • Opdrachtgever(s)
  Platform Bèta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.