De waarde van datacenters in regionaal perspectief

Wat is de regionale waarde van datacenters? Dat is kortgezegd de vraag waarmee PB7 en Dialogic op weg zijn gestuurd door de provincie Flevoland. Dat datacenters een belangrijke infrastructurele rol vervullen in de Nederlandse en internationale digitale infrastructuur is voor velen evident, maar wat bieden ze aan toegevoegde waarde en werkgelegenheid aan hun directe omgeving? En leveren ze nog meer op in termen van uitstralings- of clusteringseffecten richting andere sectoren en maatschappelijke ontwikkelingen?

Binnen deze economische impactstudie hebben we aan de hand van drie scenario’s inzichtelijke gemaakt hoe de directe, indirecte en geïnduceerde uitgaven en banen regionaal neerslaan binnen de provincie Flevoland. Ook hebben we voor de regionaal sterke sectoren en enkele maatschappelijk relevante ontwikkelingen beschreven of en hoe datacenters een bijdrage kunnen leveren richting de toekomst.

Een korte samenvatting van de uitkomsten:

 • Het belang van datacenters overstijgt de provincie, maar de lasten rondom de inpassing en de stroomvoorziening zijn lokaal. Er is sprake van een klassiek gevangenendilemma.
 • De regionale economische impact van het midden-scenario bedraagt EUR 0,5 miljard en ruim 1.350 FTE op jaarbasis.
 • Datacenters laten zich goed sturen qua duurzaamheid en hun bijdrage aan technisch onderwijs.
 • Met aanvullend beleid kunnen met name meer ICT-bedrijven worden aangetrokken en ontstaan (ook) kansen op het gebied van duurzaamheid.

 

De provincie Flevoland gaat onze inzichten nu combineren met verkenningen op het gebied van de ruimtelijke inpassing, het energieverbruik, het watergebruik en de kansen voor restwarmte, om zo tot een goed onderbouwde datacenterstrategie en beleidskaders te komen.

Benieuwd naar de uitgebreide uitkomsten? Bekijk dan hier het rapport of neem contact op met Menno Driesse.

 • Publicatienummer
  2021.171
 • Publicatiedatum
  14 juni 2022
 •  
 • Projectnummer
  2021.171
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Flevoland
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Menno Driesse
Senior onderzoeker / adviseur