City marketing

Voor de gemeente Delft worden een tweetal workshops over stadsmarketing gehouden, een ochtend- en een middagsessie met een zelfde opzet. Bij beide sessies wordt gebruik gemaakt van een elektronisch vergadersysteem (EVS).

Doel van de workshops is drieledig: het vergroten van de awareness van (het belang en de betekenis van) stadsmarketing, het vergroten van draagvlak voor (de brede opvatting van) stadsmarketing en het genereren van nieuwe ideeën en suggesties voor stadsmarketing.

Stadsmarketing kan bij de workshopdeelnemers op warme belangstelling rekenen. Ze stellen prijs op de actieve rol die de gemeente hierin wil spelen. Wel wijzen verschillende deelnemers erop dat het veld momenteel te versnipperd is en dat de gemeente een duidelijke rol heeft in de regie en het samenbrengen van partijen. Tevens dienen duidelijke prioriteiten te worden gesteld. De aanwezigen hebben daarnaast uitdrukkelijk aangegeven graag een inhoudelijke reactie op hun inbreng te willen zien van de beleidsverantwoordelijke wethouder. In de brainstormsessie hebben de deelnemers knelpunten benoemd in het imago van de stad Delft en de belangrijkste bijdrage van stadsmarketing aan de oplossing van genoemde knelpunten.

Tot slot blijkt uit een stemming over de verschillende beleidsterreinen dat de deelnemers het meest positief zijn over het onderwijsimago van Delft. Toerisme, cultuur en recreatie en Veiligheid, milieu en zorg scoren ook relatief hoog. De aanwezigen zouden een budget voor stadsmarketing vooral willen aanwenden op het beleidsterrein toerisme, cultuur en recreatie, en in tweede instantie (versterking van de) economische structuur. Andere beleidsterreinen verdienen in de ogen van de deelnemers minder prioriteit.

 • Publicatienummer
  2005.015-0503
 • Publicatiedatum
  1 april 2005
 •  
 • Projectnummer
  2005.015
 • Opdrachtgever(s)
  Gemeente Delft
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner