Business Plan Ontwikkelfonds

Dialogic werkt voor de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) het Business Plan uit voor het Ontwikkelfonds. Eerdere ideeën over dat fonds waren al opgenomen in een opstartplan dat parallel aan de meerjarenstrategie van de BOM werd uitgewerkt (ook dat traject werd begeleid door Dialogic).

Het Ontwikkelfonds steunt consortia van (MKB-)bedrijven die samen een innovatief product of dienst gaan ontwikkelen. In een vroege fase van het innovatietraject (de consortiapartners hoeven zich nog niet verenigd te hebben in een formele entiteit en het product dient nog niet marktrijp te zijn) worden consortia gevormd, verder begeleid en financieel ondersteund om hun product/dienst te ontwikkelen en te vermarkten. Het fonds heeft een revolverend karakter, omdat de inbreng vanuit het Ontwikkelfonds (in termen van mankracht voor de begeleiding en financiële investering) wordt omgezet in een aandeel in het consortium. Bij later succes op de markt, vloeien winsten terug naar het fonds.

In het Business Plan wordt het idee van het Ontwikkelfonds verder uitgewerkt. In dat plan komt onder andere de financiële analyse aan de orde en een implementatieplan.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  15 december 2012
 •  
 • Projectnummer
  2012.065
 • Opdrachtgever(s)
  Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner