Blik op Mediawijsheid

In opdracht van ECP-EPN voert Dialogic een follow-up onderzoek uit op het gebied van mediawijsheid. Media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Media zijn overal en hun maatschappelijke impact is groot. ECP-EPN wisselt kennis uit om de Nederlandse informatiesamenleving te versterken, het expertisecentrum Mediawijzer.net informeert Nederlanders op het gebied van mediawijsheid. Hieronder verstaan we het vinden, begrijpen en maken van media in een door media gedomineerde samenleving.

De resultaten van dit onderzoek schetsen een actueel beeld van de stand van zaken wat betreft mediawijsheid bij Nederlandse jongeren van 10┬átot 14 jaar en hun ouders. Via een grootschalige telefonische enquête en een ouderbijeenkomst wordt hiervoor data verzameld. Dialogic heeft in 2010 een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd en is daardoor goed in staat om eventuele verschuivingen (trends) onder beide doelgroepen te signaleren. In aanvulling hierop zal in deze editie extra aandacht worden geschonken aan de thema’s mediagebruik onder jongeren (10┬átot 14 jaar) en mediaopvoeding door hun ouders. Laatst genoemd onderwerp staat centraal in de week van de Mediawijsheid 2011, die het expertisecentrum Mediawijzer.net organiseert in november van dit jaar. Tijdens deze week zullen de uitkomsten van het voorliggende onderzoek worden gepresenteerd.

In opdracht van het expertisecentrum Mediawijzer.net heeft onderzoeks- en adviesbureau Dialogic het voorliggende onderzoek Blik op Mediawijsheid - Risicotaxatie, Opvoedstrategieën en Risicogedrag anno 2011 uitgevoerd. Via een grootschalige telefonische enquête (onder 251 jongeren en 317 ouders) en zowel een expert- als ouderbijeenkomst is data verzameld om een antwoord te vinden op de vraag: Wat is de mate van mediawijsheid bij Nederlandse jongeren van 10 t/m 14 jaar en hun ouders anno 2011 en welke rol spelen mediagebruik en mediaopvoeding daarbij?

 • Publicatienummer
  2011.059-1123
 • Publicatiedatum
  31 oktober 2011
 •  
 • Projectnummer
  2011.059
 • Opdrachtgever(s)
  ECP.nl
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner