Big Ten Regions

De regio Zuidoost-Nederland is een motor voor de Nederlandse kenniseconomie. Naast de dynamiek die we aantreffen binnen deze Nederlandse regio is internationalisering van belang. In het kader van het actieprogramma Brainport 2020 wordt daarom een ‘Big Ten Regio’s’-netwerk opgezet: internationale, vooroplopende, high tech regio’s (binnen een aantal topsectoren) die samen een netwerk vormen. Samen introduceren zij bijvoorbeeld mechanismen om het aantrekken en uitwisselen van talent onder studenten en werknemers te verbeteren.

Brainport Development heeft Dialogic gevraagd een verkenning uit te voeren naar potentiële Big Ten Regio’s. Hoofddoelstelling: het opstellen van een shortlist van potentiële samenwerkingsregio’s door een inventarisatie van de regio’s waarmee bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen in Zuidoost-Nederland strategische relaties onderhouden of willen gaan onderhouden die relevant zijn voor de clusters waar Brainport 2020 zich op richt. Om informatie over internationale samenwerkingsrelaties te verzamelen, zijn interviews gehouden met 60 organisaties (bedrijven, kennisinstellingenĀ en overheidsorganisaties) uit Zuidoost-Nederland.

De regio Zuidoost-Nederland is een motor voor de Nederlandse kenniseconomie. Naast de dynamiek die we aantreffen binnen deze Nederlandse regio is internationalisering van belang: binnen regionale clusters die zich de afgelopen decennia hebben weten te onderscheiden, zijn de gevestigde bedrijven en kennisinstellingen via allerlei kanalen verbonden met hotspots over de hele wereld. In het kader van het actieprogramma Brainport 2020 wordt daarom een ´Big Ten Regio´s´ netwerk opgezet: internationale, vooroplopende, high tech regio´s (binnen een aantal topsectoren) die samen een netwerk vormen. Samen introduceren zij bijvoorbeeld mechanismen om het aantrekken en uitwisselen van talent studenten en werknemers) te verbeteren.

Brainport Development heeft Dialogic gevraagd een verkenning uit te voeren naar potentiële Big Ten Regio´s. Hoofddoelstelling: het opstellen van een shortlist van potentiële samenwerkingsregio´s door een inventarisatie van de regio´s waarmee bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen in Zuidoost-Nederland strategische relaties onderhouden of willen gaan onderhouden die relevant zijn voor de clusters waar Brainport 2020 zich op richt. Om informatie over internationale samenwerkingsrelaties te verzamelen, zijn interviews gehouden met 60 organisaties (bedrijven, kennisinstellingen, overheden) uit Zuidoost-Nederland.

De belangrijkste uitkomsten op een rij:

1. Met de grote Europese landen (Duitsland voorop) en België onderhoudt de regio Zuidoost-Nederland veruit de meeste relaties. Buiten Europa worden de VS en China relatief vaak genoemd. Op regionaal niveau worden het vaakst genoemd: Vlaanderen (België), Île-de- France (Frankrijk), Noordrijn Westfalen (Duitsland), Beieren (Duitsland), Rhône-Alpes (Frankrijk), Catalonië (Spanje), Lombardije (Italië), Uusimaa (Finland), Baden-Württemberg (Duitsland), Madrid (Spanje), Baskenland (Spanje), Wallonië (België), Saksen (Duitsland), Marmara-regio (Turkije) en Lazio (Italië).

2. Een (groot) deel van de IKW´ers die in dienst zijn bij de geïnterviewde bedrijven, komt na studie of promotie aan een Nederlandse universiteit bij het bedrijf in de regio Zuidoost- Nederland terecht. Veel IKW´ers komen uit landen als China, India (sterk gericht op ICT services) en Rusland (m.n. in het academisch circuit). Het kost moeite om daar de beste personen vandaan te halen: de concurrentie om topstudenten is groot. Door Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen worden daarom steeds vaker IKW´ers geworven in landen die getroffen worden door een recessie en waar carrièrekansen nu verminderen (bijvoorbeeld Ierland, Oost-en Zuid-Europa).

3. Bedrijven en kennisinstellingen kiezen hun R&D-partners heel gericht: zij selecteren op complementariteit van kennis, beschikbare (financiële of materiële) middelen en excellentie. R&D samenwerking kan ook juist ontstaan na een fusie of overname. Voor bedrijven speelt daarnaast (geografische) nabijheid een rol. De meeste R&D partners van bedrijven zijn daarom gevestigd in regio´s zoals Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. Kennisinstellingen hechten minder waarde aan nabijheid (zij noemen bijv. de Noord-Amerikaanse staat Massachusetts waar veel gerenommeerde universiteiten en kennisinstellingen zijn gevestigd).

4. Bedrijven hebben tal van toeleveranciers en afnemers; sommige bedrijven hebben een relatief klein geografisch bereik (zowel voor het inkopen van producten en/of materialen als de afzet van hun eigen producten), andere bedrijven een relatief groot geografisch bereik. In de buitenlandse regio´s die genoemd zijn, vinden we sterke industrieën, zoals in de Zuid-Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg met dynamische automotive en high tech systeem sectoren.

5. Naar verwachting worden in de toekomst de volgende regio´s belangrijker: Beieren (Duitsland), Noordrijn-Westfalen (Duitsland), Rhône-Alpes (Frankrijk), Massachusetts Verenigde Staten), Shanghai (China), Singapore (Singapore), Californië Verenigde Staten), Londen (Verenigd Koninkrijk), Baden-Württemberg Duitsland), Klein Polen (Polen).

Onderzoeksresultaten wer

 • Publicatienummer
  2011.023-1114
 • Publicatiedatum
  1 juli 2011
 •  
 • Projectnummer
  2011.023
 • Opdrachtgever(s)
  Brainport
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant