Advisering opzet smartcard pilot

In de periode december 2004 - februari 2005 heeft Dialogic voor het Platform Bèta Techniek onderzocht wat de wenselijkheid en haalbaarheid is van een smartcard bètatechniek als hulpmiddel om de in- en doorstroom van vo-leerlingen naar bètatechnische vervolgopleidingen te stimuleren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is besloten om een "pilot smartcard b/t" te laten uitvoeren in de regio "groot Eindhoven". Trekker van deze pilot is Technific (www.technific.nl). Dialogic heeft - parellel aan de uitvoering van de pilot - het Platform Bèta Techniek geadviseerd over de opzet van de pilot om zo na afloop een goede pilotevaluatie te kunnen waarborgen.

De pilot is later - samen met drie andere "financiële prikkel" pilots - geëvalueerd in project 2009.020 (Bundeling evaluatie financiële prikkels).

De Smartcard pilot is niet effectief, onvoldoende aantrekkelijk, slecht ingericht en redelijk tot matig efficiënt. Dit totaaloordeel is in lijn met de mislukking van deze pilot. In vergelijking met deze verhoudingsgewijs meer op nieuwe technologie gebaseerde Pilot doen de andere drie pilots, die zich primair baseren op organisatorische vernieuwing, het aanzienlijk beter. Bèta1op1 doet het in alle opzichten goed tot zeer goed: deze pilot is zeer effectief (in termen van korte termijn doelstellingen), zeer efficiënt, goed ingericht en zeer aantrekkelijk. Bèta1op1 verdient het daarom te worden doorgezet en waar mogelijk uitgebreid. Daartussen in doet ook Bètabeurzen het behoorlijk goed (op basis van een voorlopige evaluatie). Deze pilot scoort (zeer) goed op effectiviteit en inrichting, terwijl de pilot het in termen van efficiëntie en aantrekkelijkheid redelijk doet. Bètabrug lijkt een tamelijk dure regeling (lage efficiëntie), maar scoort op de drie andere criteria goed tot zeer goed.

  • Projectnummer
    2006.020
  • Opdrachtgever(s)
    Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner