Organisatie

Dialogic is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat werkt aan innovatievraagstukken in het publieke domein. Wij ondersteunen overheden, kennisinstellingen en intermediaire organisaties door middel van beleidsonderzoek en strategisch advies. Daarnaast ontwikkelen en implementeren we innovatieve methoden voor dataverzameling, data-analyse en data-visualisatie.

Onze medewerkers hebben veelal een technische, bestuurskundige of economische achtergrond. We stellen onze projectteams zo samen dat we inhoudelijke domeinkennis verbinden met multidisciplinaire competenties. Waar relevant werken we samen met andere onderzoeksbureaus of externe experts uit binnen- en buitenland.