Nederland koploper duurzaam digitaal – position paper gepubliceerd

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) heeft afgelopen week het position paper “Nederland koploper duurzaam digitaal” gepubliceerd. In het position paper wordt uiteengezet hoe milieu-impact van en door digitalisering kan worden teruggebracht. Het position paper is tijdens het ECP Jaarfestival op woensdag 15 november 2023 gelanceerd en overhandigd aan de Koning.

Het position paper maakt onder andere gebruik van de uitkomsten van onderzoek van Dialogic naar de bijdrage van de Nederlandse digitale sector aan CO2-emissies, nu en in de toekomst. In het onderzoek wordt de totale CO2-uitstoot van de digitale sector geschat, waarna op basis van scenario’s ten aanzien van de groei naar digitale diensten enerzijds en de ontwikkelingen op het gebied van efficiĆ«ntie van digitale technologie (de ‘Wet van Moore’) anderzijds is gekeken hoe dit zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen.

Parallel hieraan onderzocht SEO binnen hetzelfde onderzoeksproject de bijdrage die de digitale sector zou kunnen leveren aan verduurzaming. Het onderzoeksproject werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. De resultaten zijn op 29 september op het hoofdkantoor van ABN AMRO gepresenteerd tijdens de bijeenkomst “Perspectieven op de milieu-impact van het digitaal systeem” van de NCDD. De onderzoeksrapporten zijn op moment van schrijven niet gepubliceerd – houd hiervoor onze website in de gaten.