Evaluatie van het zwaartekrachtprogramma

In opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) evalueert Dialogic het Zwaartekrachtprogramma. Het Zwaartekrachtprogramma financiert consortia voor fundamenteel onderzoek. Het programma is bestemd voor consortia van wetenschappers die binnen hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk wetenschappelijk onderzoek verrichten. Het betreft middelen uit de eerste geldstroom; kennisinstellingen ontvangen hun middelen als onderdeel van de bekostiging van de Rijksoverheid. NWO voert de selectieprocedure van het programma uit en haar Raad van Bestuur adviseert het ministerie van OCW over te honoreren aanvragen. Het ministerie van OCW besluit, kent toe en beheert de financiƫle middelen.

In deze evaluatie zal Dialogic zowel kwantitatieve als kwalitatieve inzichten ophalen ten aanzien van de effectiviteit, efficiƫntie en relevantie van het Zwaartekrachtprogramma. Hiervoor zullen we documentatie van het programma bestuderen, interviews houden met betrokkenen bij het programma en een online vragenlijst verspreiden onder aanvragers (zowel gehonoreerd als afgewezen). Ook wordt een bevraging gedaan onder internationale peers van een aantal consortia voor de beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit van de (resultaten van de) consortia van het programma.

De uitkomsten van de evaluatie zullen naar verwachting begin 2024 worden opgeleverd aan NWO.

Meer weten over dit onderzoek? Vraag het Max Kemman.