Hoe dragen de Energie-Innovatieregelingen bij aan het behalen van maatschappelijke missies?

Het Nederlandse innovatiebeleid kende in het afgelopen decennium een verschuiving in focus van economisch verdienvermogen naar het behalen van maatschappelijke doelen en missies. Een aantal van die missies betreffen het Nederlandse energiesysteem. Om die missies en ook eerdere doelen te behalen, zijn verschillende regelingen in het leven geroepen. Dialogic heeft samen met SEO in de voorbije periode in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een viertal van deze regelingen geƫvalueerd: de regelingen van de Topsector Energie, de Hernieuwbare Energietransitie (HER+), de Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+) en de Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)-regelingen. Samen vormen deze regelingen de Energie-Innovatieregelingen (EI).

Door het bekijken van een brede evaluatieperiode (2012-2021), kon diepgaand geƫvalueerd worden in welke mate deze regelingen bij hebben gedragen aan de doelen uit het (eerdere) Energieakkoord, Klimaatakkoord en het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid. Nieuwsgierig geworden naar onze conclusies en bevindingen? Klik dan hier.