Hoe kunnen Learning Communities zo effectief mogelijk worden ingezet in de energietransitie?

Voor de Topsector Energie onderzocht Dialogic het nut van Learning Communities voor de energietransitie, belemmeringen die zij al dan niet ervaren, tools die er voor de Learning Communities beschikbaar zijn en overwegingen voor publiek beleid met betrekking tot Learning Communities.

Kort samengevat komt uit de studie naar voren dat (autonome) continuïteit van Learning Communities een belemmering kan zijn in de samenwerking, onder andere vanwege uitdagingen op het gebied van financiering. Ook is het nog moeilijk om goede certificaten te koppelen aan de opleidingen die de Learning Communities aanbieden. Verder blijkt dat de tools die beschikbaar zijn, niet altijd passen bij de knelpunten of fase van ontwikkeling van de Learning Communities. In algemene zin kan tevens gesteld worden dat het uitdagend blijft om mkb’ers te betrekken bij de Learning Communities, en dat het ingewikkeld kan zijn om een juiste balans te vinden tussen de drie kernactiviteiten leren, werken en ontwikkelen.

Op basis van deze resultaten is een advies gegeven voor vervolgonderzoek naar Learning Communities, en is een zevental concrete aandachtspunten meegegeven voor beleid. Benieuwd naar de reflectie van de Topsector Energie op dit onderzoek, of het onderzoeksrapport zelf? Zie dan dit artikel.

Meer weten over Learning Communities in het algemeen? Zie ons eerdere werk of vraag het Sven Maltha of Femke van Wijk.