Verkeersboetes uit het buitenland

Wanneer je als Nederlander te hard rijdt op vakantie in Frankrijk valt steeds vaker de bekeuring in Nederland op de deurmat. Hiervoor worden in Europees verband kentekengegevens uitgewisseld. Dat gebeurt met behulp van het Europees informatiesysteem EUCARIS. Het CJIB publiceert elk jaar hoeveel verkeersboetes naar elk ander Europees land verstuurd zijn en hoeveel er zijn betaald; maar betalen Nederlanders eigenlijk de verkeersboetes die zij vanuit andere landen opgestuurd krijgen? Dat heeft Dialogic in opdracht van het WODC onderzocht.

Uit inventarisaties in een groot aantal Europese landen bleek dat van de verkeersboetes die aan houders van Nederlandse kentekens worden verstuurd gemiddeld 83% ook werd betaald in de periode 2017-2021. Bij verkeersboetes uit België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland ligt het inningspercentage zelfs tussen de 85-95%. Daarmee zijn houders van Nederlandse kentekens ook meer bereid om verkeersboetes te betalen dan kentekenhouders uit andere landen. Hierin denken wij dat de adequaatheid van het CJIB bij het innen van verkeersboetes een rol speelt: Nederlanders zijn “opgevoed” om hun boetes gewoon te betalen.

Tegelijkertijd is er ook nog winst te boeken. Binnen de Europese uitwisselprocedures bestaat ook de mogelijkheid om verkeersboetes over te dragen naar het land van de kentekenhouder – in dit geval Nederland – indien inning door het buitenland niet slaagt. Op die manier kan het CJIB een verkeersboete uit bijvoorbeeld Duitsland innen, wanneer dat Duitsland zelf niet lukt. Hierbij gaan de boete-inkomsten naar het land dat de boete int – Nederland mag het geld dan dus houden. In de praktijk blijken vooral Nederland en Duitsland van deze mogelijkheid gebruik te maken. Andere landen zetten minder vaak de stap om een onbetaalde verkeersboete door te zetten naar Nederland.

Het uiteindelijke doel is het verhogen van de verkeersveiligheid, waarbij bestuurders waarschijnlijk minder gevaarlijk rijgedrag vertonen wanneer de kans groter is dat zij daarvoor een boete krijgen. Daarom bevelen wij aan om de samenwerking bij de uitwisseling van verkeersboetes te verbeteren door het verder automatiseren van werkprocessen, zodat het moeilijker wordt om aan betaling te ontkomen. In zijn Kamerbrief heeft Minister Weerwind aangegeven hier op Europees niveau aandacht voor te vragen.

Lees hier het volledige rapport. Meer weten? Neem dan contact op met Robbin te Velde.