Cultuur van en voor iedereen?

Onlangs heeft Dialogic samen met Significant APE de beleidsdoorlichting cultuurdeelname afgerond. Het rapport getiteld “Cultuur van en voor iedereen” is inmiddels door staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de Tweede Kamer aangeboden. De minister van OCW is verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor het in stand houden, ontwikkelen en sociaal en geografisch spreiden van cultuuruitingen. Overwegingen van kwaliteit en verscheidenheid zijn daarbij leidend. Dit is aanvullend op het cultuuraanbod dat zonder betrokkenheid van de overheid tot stand komt. Een belangrijk onderdeel van het cultuurbeleid is het bevorderen van cultuurdeelname. Deze beleidsdoorlichting betreft de tijdsperiode 2001 tot en met 2020 en gaat over het onderdeel cultuurdeelname van het cultuurbeleid.

Wij zien de volgende drie sterke punten van het instrumentarium van het cultuur(deelname)beleid van de rijksoverheid:

  1. Het instrumentarium is breed en bestrijkt vrijwel alle aspecten van het cultuur(deelname)beleid en is over de jaren heen stabiel;
  2. Het Nederlandse cultuurbestel (waarvan de culturele basisinfrastructuur (BIS) een belangrijk onderdeel uitmaakt) kent een grote mate van transparantie met een beperkte politieke inmenging;
  3. Er wordt gestuurd op (artistieke) kwaliteit.

Wij zien de volgende drie zwakke punten:

  1. Het instrumentarium bevat vooral indirecte instrumenten gericht op aanbod en weinig instrumenten direct gericht op cultuurdeelname;
  2. Er is beperkte vernieuwing en verbreding door establishment bias (subsidie gaat vaak naar de gevestigde culturele instellingen) en prestatie-indicatoren;
  3. Er moeten nog veel stappen worden gezet om te zorgen voor inclusiviteit, diversiteit en toegankelijkheid.

Meer weten of dit onderzoek? Vraag het Frank Bongers.