Aantal vacatures in het onderwijs blijft stijgen

De nieuwe jaarrapportage van de onderwijsarbeidsmarkt barometer is beschikbaar. De krapte op de arbeidsmarkt is ook in het onderwijs dit jaar sterk gegroeid, met name in het primair en voortgezet onderwijs.

Dialogic brengt samen met Ecorys sinds 2016 voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de arbeidsmarkt in het po, vo en mbo in kaart met de ‘Onderwijsarbeidsmarkt barometer’. Hiervoor wordt de data van online vacatures verzameld, geanalyseerd en verwerkt in een rapportage.

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt is ook voelbaar in het onderwijs. Dit is gevisualiseerd in onderstaande figuur: ten opzichte van het startjaar 2016 is het aantal vacatures in fte in alle drie de sectoren toegenomen. In het primair onderwijs is het aantal vacatures het sterkst gegroeid. De groei is in 2021/2022 in het primair en voortgezet onderwijs sterker dan in de jaren daarvoor.

Vacatures po, vo en mbo in fte geïndexeerd naar schooljaar 2016/2017:

Meer weten over de onderwijsarbeidsmarkt barometer? Vraag het Arthur Vankan of Guido de Moor.