Alcoholmarketing gericht op jongeren

In het Nationaal Preventieakkoord (NPA) wordt aandacht besteed aan alcoholmarketing onder jongeren. Dialogic heeft samen met Breuer & Intraval en Het Media Loket onderzoek gedaan naar het bereik en de beïnvloeding van alcoholmarketing op jongeren.

In 2020 heeft een nulmeting plaatsgevonden waarbij is gekeken naar de top 5 locaties: supermarkten, televisie, horeca, bioscopen en social media. Voor het social media onderdeel is recent een effectmeting uitgevoerd, om te beoordelen of de afgesproken acties uit het NPA hebben bijgedragen aan de verdere afname van het bereik van 18-minners via social media door alcoholmarketing. In deze effectmeting concluderen wij dat 12- tot en met 17-jarigen op social media met 18min-accounts nog steeds geconfronteerd worden met alcoholmarketing. Jongeren kregen echter met name niet-gesponsorde alcoholreclames te zien via influencers. Het aandeel gesponsorde alcoholreclames is sinds de nulmeting sterk afgenomen, voornamelijk op YouTube. Het gebruik van 18plus-accounts door jongeren blijft wel een aandachtspunt.

Download hier het rapport. Meer weten? Vraag het Jessica Kats.