Landelijke digitaliseringsvisie voor mbo en ho

Door noodgedwongen volledig online onderwijs tijdens de corona pandemie zijn de zorgen rond onderwijskwaliteit en doordacht digitaliseren vanuit de Tweede Kamer toegenomen. Tijdens de begrotingsbehandeling onderwijs op woensdag 17 november 2021 heeft de minister van OCW toegezegd dat zij samen met het onderwijsveld gaat werken aan een onderwijsvisie op doordachte inzet van ICT in het mbo en ho. Het ministerie van OCW heeft aan Dialogic opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren voor de visievorming op digitalisering in het mbo en ho. Dit onderzoek wordt begeleid door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van OCW, JOB, LSVB, ISO, MBO Raad/MBO Digitaal, VH, en UNL.

Er is de aflopen jaren uitgebreid en grondig door verschillende partijen in het mbo, hbo en wo nagedacht over de meerwaarde en randvoorwaarden voor digitalisering. Eind 2022 lopen de digitaliseringsprogramma’s Versnellingsplan (voor het ho) en Doorpakken op digitalisering (voor het mbo) af. Deze programma’s worden vanaf 2023 deels opgevolgd met de Digitaliseringsimpuls Onderwijs waar het mbo en ho samen in optrekken.

In ons onderzoek formuleren we daarom niet zelf een visie op digitalisering in het mbo en ho. In plaats daarvan analyseren we de verschillende plannen, beleidsstukken en publicaties van de afgelopen jaren, om daaruit de visie op digitalisering (expliciet en impliciet) te synthetiseren. Daarbij houden we oog voor eventuele verschillen tussen het mbo, hbo en wo. Thema’s die in de visie aan bod komen zijn onder meer onderwijskwaliteit, flexibilisering, gepersonaliseerd leren, publieke waarden, aansluiting arbeidsmarkt, aansluiting maatschappij, privacy, cybersecurity, en studentenwelzijn/motivatie.

Het onderzoek leidt uiteindelijk tot een rapport waarin de landelijke digitaliseringsvisie voor het mbo en ho wordt weergegeven. Naar verwachting wordt dit rapport begin 2023 opgeleverd.

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Max Kemman.