ICT-studenten voor de overheid

Er is al jaren een schreeuwend tekort aan ICT-ers. Dit geldt onverkort voor de overheid. ICT-studenten zijn ook zeer gewild op de arbeidsmarkt. Er is, met andere woorden, sprake van een zeer schaarse arbeidsmarkt. Dit vereist een effectieve wervingsaanpak.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) is zowel verantwoordelijk voor het HRM-beleid als voor de informatiehuishouding van de allergrootste werkgever van Nederland: de Rijksoverheid (120.000 medewerkers). Om effectief te kunnen werven onder informatica- en informatiekundestudenten heeft BZK Dialogic gevraagd om een grootschalige survey uit te zetten in het mbo, hbo en wo. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in wat studenten met interesse in het domein informatiehuishouding belangrijk vinden in (het oriënteren op) werk, en wat hun beeld is van (werken bij) de Rijksoverheid.

De surveys worden in mei uitgezet via studieverenigingen en opleidingen.

Meer weten over dit onderzoek? Vraag het Robbin te Velde.