Tussenevaluatie Invest-NL

Eind 2019 is de Machtigingswet oprichting Invest-NL in werking getreden. Daarmee heeft Nederland weer de beschikking over een nationale financierings- en ontwikkelingsinstelling. Invest-NL is opgericht om financieringsmogelijkheden voor het realiseren van maatschappelijke transitieopgaven te vergroten. Dit onder de voorwaarde dat Invest-NL niet marktverstorend werkt maar aanvullend is aan de markt (additionaliteit). De primaire opdracht van de ontwikkeltak van Invest-NL is niet rendement halen, maar marktfalen bestrijden.

Nu Invest-NL uit de startblokken is, is het een goed moment om zowel een interim evaluatie van de Machtigingswet alsĀ  de subsidie voor de ontwikkelingstaken uit te voeren. Dialogic voert de evaluatie uit op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De hoofdvragen van de evaluatie zijn:

  • Stelt de wet Invest-NL in staat om de toebedeelde taken uit de wet uit te voeren en zodoende het doel van de wet te realiseren?
  • Welke activiteiten zijn door Invest-NL met de EZK-subsidie voor ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd, wat zijn daar de realisaties van en gebeurt dit op een doeltreffende en doelmatige wijze?

Recent evalueerde Dialogic o.a. Participatie Maatschappij Vlaanderen dat in Vlaanderen een enigszins vergelijkbare positie heeft, maar al wat langer bestaat.

Het onderzoeksrapport zal eind augustus worden opgeleverd.

Meer weten over deze evaluatie? Vraag het Pim den Hertog.