Internationale benchmark van de kennisfunctie voor omgevingsbeleid

Voor het Vlaamse Departement Omgeving en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zijn we gestart met een internationale benchmark van de kennisfunctie van het omgevingsbeleid.

We doen een vergelijkende studie naar de wetenschappelijke ondersteuning, monitoring en beleidsevaluatie van het omgevingsbeleid in Vlaanderen en omringende regio’s en landen. Dit onder andere met het oog op een sterke wetenschappelijke onderbouwing van een doeltreffend biodiversiteitsbeleid.

Gerichte monitoring, data-integratie en beoordelingstechnieken zijn belangrijk voor een goede beleidsvoorbereiding, -evaluatie en -bijsturing. Met deze benchmark brengen we zowel de administratieve, financiële als organisatorische aspecten in kaart.

Een greep uit de onderzoeksvragen:

  • Hoe is de kennisfunctie van het omgevingsbeleid georganiseerd in Vlaanderen en in de benchmarklanden en -regio’s?
  • Welke partijen zijn betrokken en wie heeft welke rol?
  • Hoe krijgt de onderzoeksprogrammering vorm?
  • Hoeveel publieke middelen zijn er jaarlijks beschikbaar voor de kennisfunctie en hoe worden deze middelen ingezet?
  • Welke typen onderzoek zijn meer/minder dominant (extern/intern, toegepast/wetenschappelijk, publiek/privaat, etc.)?
  • Wat zijn de sterktes en zwaktes van de kennisfunctie in het omgevingsbeleid van Vlaanderen ten opzichte van de benchmarklanden en -regio’s?
  • En wat zijn de kansen en bedreigingen?
  • Hoe zou de effectiviteit en efficiëntie van de kennisfunctie in het omgevingsbeleid verbeterd kunnen worden?

 

Het onderzoeksrapport zal dit najaar worden opgeleverd. Meer weten over deze studie? Neem dan contact op met projectleider Frank Bongers.