Cultuur van en voor iedereen?

Voor het ministerie van OCW gaan Significant APE en Dialogic het onderdeel cultuurdeelname uit het cultuurbeleid doorlichten (artikel 14 van de OCW-begroting).

Doel van het cultuurbeleid is het bevorderen van een sterke, pluriforme, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige cultuursector en het zorgen voor het erfgoed. Een belangrijk onderdeel van het cultuurbeleid is het bevorderen van een brede cultuurdeelname (‘cultuur is van en voor iedereen’). We onderzoeken welke doelgroepen worden bereikt door het cultuurbeleid, welke niet en wat het verband is met de gekozen beleidsinstrumenten.

De doorlichting blikt terug op de afgelopen 20 jaar en zal inzichtelijk maken of het cultuurbeleid de gewenste maatschappelijke effecten heeft opgeleverd. Dit helpt de Tweede Kamer om de kaderstellende en controlerende rol van de volksvertegenwoordiging in te vullen en geeft het ministerie van OCW inzicht in welke lessen er te leren zijn voor het vormgeven en uitvoeren van toekomstig beleid.

Meer weten over deze beleidsdoorlichting? Vraag het Frank Bongers.