Evaluatiekader voor Wet USB

Het kabinet wil graag de strafrechtketen efficiënter laten functioneren en de uitvoer van straffen en maatregelen verbeteren. Hiervoor is de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) ingevoerd. Met de Wet USB zijn het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten gewijzigd in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen. De directe verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging is verschoven van het openbaar ministerie naar de Minister voor Rechtsbescherming.

De belangrijkste gedachte achter de wet is dat de minister beter in staat zal zijn om regie te houden op de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Dat moet o.a. leiden tot het sneller en beter uitvoeren van straffen, het versterken van de positie van slachtoffers en nabestaanden, het goed informeren van partners binnen en buiten de strafrechtketen en een persoonsgerichte tenuitvoerlegging. Om de regie op de tenuitvoerlegging te versterken, gaat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de uitvoering van straffen vanuit één centraal punt coördineren: het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE).

In opdracht van het WODC hebben we een gedegen evaluatiekader ontwikkeld dat kan worden gebruikt om over een aantal jaren op robuuste wijze te meten in hoeverre de doelen van het programma en de Wet USB daadwerkelijk zijn behaald.

Meer weten over dit onderzoek? Download hier het rapport of neem contact op met Robbin te Velde of Jessica Kats.