Doorlichting van het onderzoek en wetenschapsbeleid

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), is verantwoordelijk voor het Nederlands onderzoek en wetenschapsbeleid (OWB). De doelstelling van het OWB is het scheppen van een internationaal concurrerende onderzoeksomgeving die onderzoekers uitdaagt tot optimale wetenschappelijke prestaties en die goed aansluit op maatschappelijke behoeften.

Voor het Ministerie van OCW heeft Dialogic een beleidsdoorlichting uitgevoerd van de ontwikkeling, uitvoering, verspreiding en benutting van onderzoek in Nederland. Daarnaast hebben we onderzocht in hoeverre het (evaluatie)instrumentarium en de sturingsfilosofie geschikt zijn om de doelen en ambities van het wetenschapsbeleid te behalen. In deze beleidsdoorlichting is ook aandacht besteed aan de volgende specifieke thema’s:

Minister Van Engelshoven heeft het rapport ‘ Evalueren, leren en sturen, doorlichting van het onderzoek en wetenschapsbeleid’ op 16 december naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees hier de betreffende Kamerbrief.

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Frank Bongers.