Passende aandacht voor content van algemeen belang

In de studie “Prominentie in beeld” onderzoekt Dialogic de vindbaarheid en zichtbaarheid van audiovisuele content van algemeen belang.

In het huidige digitale en multimediale tijdperk zijn de mogelijkheden voor distributie, het aanbieden en kijken van audiovisuele content enorm toegenomen. Niet alleen via de tv-pakketaanbieders (ZiggoVodafone en KPN), maar in toenemende mate ook via on-demand videodiensten via internet (Netflix, Videoland en Disney+), social mediakanalen (YouTube, Vimeo), en de techplatforms (Apple TV, Google TV en Amazon Prime). De keerzijde van deze ontwikkeling is dat vindbaarheid en zichtbaarheid van specifieke mediadiensten, in het steeds ruimer wordende aanbod van content, in het geding is. Dit geldt in het bijzonder voor content van algemeen belang (vooral nieuws en informatie, educatie en cultuur), zoals we die onder meer kennen van de publieke omroep, maar die ook door niet-publieke omroepen kan worden aangeboden.

Prominentie is de mate waarin bepaald media-aanbod opvalt ten opzichte van ander aanbod in bijvoorbeeld elektronische programma gidsen (EPG), video interfaces en catalogi, maar ook in aanbevelingen en resultaten van zoekalgoritmes. De Europese Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn (AVMDR, art 7 bis) biedt lidstaten de mogelijkheid specifieke verplichtingen op te leggen inzake zichtbaarheid van inhoud van algemeen belang, omwille van doelstellingen betreffende culturele diversiteit, pluriformiteit van media en vrijheid van meningsuiting.

Voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directie Media en Creatieve Industrie, onderzochten we hoe due prominence van media-aanbod of –diensten van algemeen belang in de Nederlandse mediasector op een optimaal toekomstbestendige wijze kan worden benaderd en georganiseerd.

Het onderzoek is uitgevoerd door Dialogic in samenwerking met Paul Rutten Onderzoek en Bart van der Sloot. Het rapport is op 25 oktober door minister Slob aangeboden aan de Eerste en de Tweede Kamer. Lees hier de betreffende Kamerbrief.

Meer weten? Vraag het Sven Maltha of download hier het onderzoeksrapport.