Vacaturescanner voor beter toezicht op discriminatie

In Nederland komt discriminatie in vacatureteksten helaas nog steeds voor. Zo wordt er soms expliciet gevraagd naar personen met een specifiek geslacht, leeftijd of herkomst. De Inspectie van SZW, de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wil deze discriminatie bestrijden en wil daartoe beter toezicht kunnen houden op vacatures die door werkgevers geplaatst worden.

De Inspectie wil de beschikking krijgen over een instrument, een ‘vacaturescanner’, dat online-vacatures verzamelt en (geautomatiseerd) beoordeelt op mogelijke discriminatie. Deze informatie kan dan door de Inspectie gebruikt worden om, na menselijke controle, direct actie te ondernemen richting de partij die de discriminerende vacature geplaatst heeft, of om op basis van een geaggregeerd beeld van sectoren waar relatief vaak discriminerende vacatures geplaatst worden te kiezen voor een meer algemene toezichtaanpak.

Dialogic gaat de komende periode deze vacaturescanner ontwikkelen voor en met de Inspectie SZW. Meer weten? Neem dan contact op met Arthur Vankan.