Nederlandse Cyber Security Agenda geëvalueerd

In 2018 is de overheid gestart met de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA). De NCSA wil middels allerlei maatregelen bereiken dat Nederland in staat is om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen. Dialogic analyseerde in opdracht van het WODC de opbouw en de meetbaarheid van de effecten van de beleidsmaatregelen in de NCSA.

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat onderlinge afstemming binnen de publieke sector een duidelijke meerwaarde van de NCSA is. Het hele proces rond het opstellen van de NCSA heeft gezorgd voor meer begrip bij betrokken partijen over welke zaken voor andere partijen belangrijk zijn. Veel geïnterviewden geven aan dat de NCSA ervoor heeft gezorgd dat er een gezamenlijk referentiepunt met betrekking tot cyber-security(beleid) is ontstaan.

Voor slechts een deel van de NCSA is het mogelijk om een hoogwaardige effectevaluatie uit te voeren. We doen doen dan ook een aantal aanbevelingen hoe waardevolle input kan worden verkregen voor de opzet van een mogelijke toekomstige agenda. Die zou explicieter moeten zijn over de achterliggende doelen, de koppeling tussen doelen en maatregelen zou duidelijker moeten zijn en er zou meer aandacht moeten zijn voor de meetbaarheid van de agenda.

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Reg Brennenraedts.