Onderzoek teambevoegdheid voor het geven van onderwijs aan 10-14-jarigen

Dialogic voert samen met Oberon onderzoek uit naar teambevoegdheid binnen het 10-14-onderwijs.

Initiatieven voor 10-14 onderwijs zijn ontstaan om een soepele overgang te creëren tussen het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo). Leerlingen die dit onderwijs volgen, maken pas op 14-jarige leeftijd definitief de keuze voor vmbo, havo of vwo. In ons huidige stelsel worden leraren opgeleid voor het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Om les te geven aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, hebben leraren dus formeel een dubbele bevoegdheid nodig en in sommige gevallen is een dubbele bezetting van leraren nodig. Om een oplossing te vinden voor deze onwenselijke situatie is het ministerie van OCW vanaf schooljaar 2020-2021 gestart met het experiment teambevoegdheid: dit houdt in dat het team dat 10-14 onderwijs geeft gezamenlijk de benodigde bevoegdheden bezit, zonder dat dit hoeft te gelden voor elke individuele leraar. Binnen het team vullen de leraren en hun bevoegdheden elkaar aan. Scholen komen voor teambevoegdheid in aanmerking als zij 10-14-onderwijs aanbieden en een aanvraag doen voor teambevoegdheid.

Het ministerie van OCW heeft Dialogic en Oberon gevraagd een onderzoek te doen naar het experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs. Het onderzoek richt zich op de totstandkoming van teambevoegdheid, resultaten en doelbereik en de effecten van het experiment. Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot toekomstige wet- en regelgeving. In hun aanpak combineren Dialogic en Oberon een diepte- en een breedte-aanpak. De diepte-aanpak houdt in dat maximaal zestien deelnemers aan het experiment door de tijd worden gevolgd. Deze initiatieven nemen deel aan een nulmeting, tussenmeting en eindmeting. We interviewen of enquêteren schoolleiding, schoolbestuur, leraren, leerlingen en ouders. Daarnaast is er een minder intensieve breedte-aanpak, waarmee overige initiatieven die deelnemen aan het experiment worden gevolgd. Het onderzoek wordt afgesloten met een workshop met vertegenwoordigers van de initiatieven; deze dient om de bevindingen te valideren en input te leveren ten behoeve van de aanbevelingen.

Tijdens het traject wordt driemaal tussentijds gerapporteerd aan de opdrachtgever: in januari 2021, september 2021 en september 2022. De eindrapportage wordt opgeleverd in oktober 2023.

Download hier de eerste tussentijdse rapportage.

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Tessa Groot Beumer.