Haalbaarheid van een Open Knowledge Base

In opdracht van de VSNU en de Dutch Taskforce on Responsible Management of Research Information and Data (klik hier voor meer informatie over de taskforce) heeft Dialogic de haalbaarheid van een zogenaamde Open Knowledge Base (OKB) onderzocht.

De metadata over wetenschappelijke resultaten zoals publicaties, datasets, software, educatief materiaal en op het publiek gerichte communicatie, omvat kritieke informatie over met overheidsgeld gefinancierde wetenschap. Deze informatie zou zonder enige beperking beschikbaar moeten zijn. De metadata moet derhalve gemakkelijk vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn, zodat andere gebruikers of dienstverleners zonder belemmeringen overtuigende gebruiksmogelijkheden kunnen creëren.

Uit ons onderzoek blijken twee kernwaarden voor een OKB. Ten eerste, de academische onafhankelijkheid beschermen door de metadata en indicatoren die ten grondslag liggen aan de beoordeling van de wetenschap open te stellen en minder afhankelijk te worden van particuliere ondernemingen voor het verstrekken van gegevens en software. Ten tweede, verbetering en uitbreiding van de kwaliteit en de dekking van de beschikbare metadata in het Nederlandse landschap van infrastructuren voor wetenschappelijke communicatie.

Uit onze haalbaarheidsstudie blijkt dat een OKB zowel haalbaar als wenselijk is. Een belangrijke opportuniteit voor een OKB die wij identificeren is dat een feedback loop tussen de institutionele databases (CRIS’en) en de OKB tot stand kan worden gebracht. Zo kunnen de metadata dekking en kwaliteit worden verbeterd in een OKB door het integreren, harmoniseren en verrijken van metadata uit meerdere bronnen waaronder deelnemende CRIS’en, open infrastructuren (bijv. CrossRef, Orcid, ROD) en research intelligence services. Deze verbeteringen en verrijkingen kunnen teruggevoerd worden aan institutionele CRIS’en zodat metadata en rapportages op lokaal institutioneel niveau worden verbeterd.

Het rapport is gepubliceerd door de VSNU en kan hier worden bekeken.

Meer weten over deze haalbaarheidsstudie? Neem dan contact op met Max Kemman.