Impact Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs

In opdracht van SURF voerde Dialogic een impactmeting uit van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. Deze regeling, die SURF sinds 2015 uitvoert voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is erop gericht om hoger onderwijsinstellingen te stimuleren methoden, materialen en tools te ontwikkelen voor open en online onderwijs. Voor de door SURF gepubliceerde thema-uitgave Hergebruik van open leermaterialen is onze onderzoeker Max Kemman geïnterviewd over de resultaten van deze impactmeting in het artikel Vakcommunity’s stimuleren hergebruik leermaterialen.

Uit de impactmeting bleek dat tools die binnen de pijler Online Onderwijs worden ontwikkeld hun weg vinden binnen de instelling, maar dat leermaterialen uit de pijler Open Leermaterialen vaak te vakspecifiek zijn om buiten de opleiding te worden gebruikt. Daarentegen bleek dat voor de resultaten uit de pijler Open Leermaterialen geldt dat hergebruik juist vaker plaatsvindt buiten de eigen instelling, maar nauwelijks binnen de eigen instelling. Dat komt omdat de materialen vaak vakspecifiek zijn, wat ze interessant maakt voor vergelijkbare opleidingen van andere instellingen.

Tot op heden bestaan nog enkele twijfels over de duurzaamheid van open leermaterialen als gevolg van de kwaliteit, breedte en auteursrechten van leermaterialen. De duurzaamheid van projecten binnen de pijler Open Leermaterialen ligt zodoende met name op het vlak van de vakcommunity’s, de samenwerkingsverbanden waarbinnen open leermaterialen ontwikkeld worden. Deze vakcommunity’s leiden daarbij niet alleen tot meer uitwisseling van leermaterialen, maar ook tot meer uitwisseling van kennis en ervaringen. De impact van de Stimuleringsregeling is daarbij niet enkel zichtbaar op het vlak van concrete tools en leermaterialen die worden ontwikkeld, maar ook in het onder deelnemers toegenomen bewustzijn van de mogelijkheden van innovatieve toepassingen en samenwerking.

Meer weten over dit onderzoek of over digitalisering in het hoger onderwijs? Neem dan contact op met Max Kemman.