Evaluatie van het O2LAB-programma

Dialogic en Wageningen University Research (WUR) voeren gezamenlijk de evaluatie uit van het O2LAB-programma. Dit programma wat op initiatief van het Comité voor Ondernemerschap door RVO in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken wordt uitgevoerd richt zich specifiek op het versterken, verankeren en stimuleren van ondernemende vaardigheden en ondernemerschap bij werkenden én ondernemers in en door het onderwijs.

O2LAB heeft de ambitie om ondernemerschap en ondernemende vaardigheden in het onderwijs te versterken, (breed) te verankeren en toegankelijker te maken. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van de eigen leercultuur van de mkb-ondernemer t.a.v. zijn of haar ondernemerschap en ondernemende vaardigheden.

Hierbij kiest O2LAB voor een praktische vraaggerichte aanpak die een sterkere verbinding tussen ondernemerschapsonderwijs, onderzoek, werken en ondernemen realiseert en kennis uitwisseling over ondernemerschapsonderwijs vergemakkelijkt.

Met het O2LAB programma onderstreept het Nederlands Comité voor Ondernemerschap het belang daarvan en biedt het onder meer een landelijk platform voor een ieder die geïnteresseerd of betrokken is bij ondernemerschapsonderwijs.

Meer weten over deze evaluatie? Neem dan contact op met Jasper Veldman.