Eindevaluatie Regionaal Investeringsfonds mbo 2014-2018 naar Tweede Kamer

Minister Van Engelshoven heeft op 15 december de Eindevaluatie van het Regionaal Investeringsfonds mbo 2014-2018 aangeboden aan de Tweede Kamer (zie Kamerbrief). Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) is door OCW in 2014 geïntroduceerd om de totstandkoming van samenwerking tussen onderwijs (publiek) en bedrijfsleven (privaat) te stimuleren. Deze publiek-private samenwerking is een middel voor het realiseren van het einddoel: het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het mbo. Dialogic onderzocht samen met Ecorys of de beoogde verbeterde aansluiting inderdaad gerealiseerd werd dankzij de middelen die met het RIF beschikbaar zijn gesteld.

In de periode van 2014 tot 2018 hebben 120 projecten subsidie ontvangen voor in totaal €107,6 miljoen. De regeling is inmiddels alom bekend onder mbo-instellingen: vrijwel iedere mbo-instelling is betrokken geweest bij een RIF-aanvraag. De sectoren techniek, zorg en welzijn en bouw waren het meest vertegenwoordigd in de toegekende aanvragen. We concluderen dat het RIF goed functioneert als instrument om (in veel gevallen bestaande) samenwerking tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te versterken en versnellen. Het grootste effect van het RIF is de vernieuwing van het onderwijs (een inhoudelijke kwaliteitsimpuls). We concluderen daarnaast dat de samenwerking bijdraagt aan een betere aansluiting op de arbeidsmarkt maar knelpunten niet direct op lossen. De effecten voor bedrijven (met name bij kwantitatieve tekorten) zullen zich pas op wat langere termijn voordoen. Belangrijkste aandachtspunt is het betrokken houden van bedrijven (met name mkb’ers).

Meer weten over deze evaluatie? Neem dan contact op met Tessa Groot Beumer.

 

(foto: techniekbeeldbank.nl)