Impactmeting Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs

In opdracht van SURF evalueert Dialogic de impact van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. Deze regeling, die SURF sinds 2015 uitvoert voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is erop gericht om hoger onderwijsinstellingen te stimuleren methoden, materialen en tools te ontwikkelen voor open en online onderwijs. Een voorbeeld van een project dat is uitgevoerd binnen de regeling is de Open en Online Cursus Voedselveiligheid die door Wageningen University is ontwikkeld (klik hier voor meer informatie over de cursus).

SURF en het ministerie van OCW willen graag inzicht in de meerwaarde en impact van de regeling. Dialogic evalueert daarom het bereik van de regeling, in hoeverre projectresultaten worden hergebruikt in het (Nederlands) hoger onderwijs en of de projecten en de ondersteunende activiteiten van SURF bijdragen aan de versnelling van het invoeren van open en online onderwijs.

Meer weten over dit onderzoek of over digitalisering in het hoger onderwijs? Neem dan contact op met Max Kemman.